Onafhankelijk adviesbureau voor Verkeer en Milieu

Nederland is een dichtbevolkt land. We zijn gesteld op onze mobiliteit en privacy en houden van een nette openbare ruimte. Om prettig met elkaar te kunnen leven zijn er in ons land - vooral op het gebied van ruimtelijke ordening - veel regels en wetten. Die regels zijn er om je aan te houden. Maar ze zijn er ook om de ruimte die er is, optimaal te benutten. Daar weet BuroDB alles van.

 

BuroDB maakt de ruimte

BuroDB brengt verkeer en een leefbare omgeving in balans

Onze schat aan praktijkervaring en kennis van de wet- en regelgeving voor verkeer, ruimtelijke ordening en milieu zet BuroDB in voor onderzoek en advisering. Als onafhankelijk adviesbureau voor ruimtelijke ordening geven we onder meer geluidsadvies bij verkeerslawaai en verrichten we verkeersonderzoek ter bevordering van de veiligheid en bereikbaarheid. We bieden ook ondersteuning bij allerlei ruimtelijke initiatieven, (juridische) procedures en bij u op de werkvloer door middel van detachering.

De nadruk binnen onze werkzaamheden ligt altijd op de met elkaar verbonden thema's verkeer en leefomgeving. Het aspect geluid is daarin ons specialisme. Van de uitvoering van (technisch) onderzoek tot het uit handen nemen van de organisatie als projectleider. Van toegankelijke helpdesk voor langskomende weet-vraagjes tot het opstellen van strategische beleidsplannen. Bij ons is het allemaal mogelijk.

De producten en dienstverlening van BuroDB op een rij:

 • Onderzoek
 • Advies
 • Beleid
 • Project(bege)leiding
 • Onderwijs (colleges en cursussen)
 • Detachering
 • Second opinion/contra expertise

Burodb biedt een op maat gemaakte oplossing op basis van bruikbare en toepasbare adviezen. Hoe klein of groot uw uitdaging ook is

BuroDB adviesbureau ruimtelijke ordening

Wie kunnen BuroDB inschakelen voor advies en onderzoek?

We geven adviezen aan en verrichten onderzoeken voor:

 • overheden: gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk 
 • milieudiensten, omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten

 

 • bouwbedrijven, projectontwikkelaars, architecten, stedenbouwers, transportbedrijven et cetera
 • particulieren

 

Over BuroDB

Over BuroDB

Eigenaar en adviseur Tjeerd de Boer heeft BuroDB opgericht, met als doel de leefbaarheid voor iedereen in Nederland te verbeteren en te waarborgen. BuroDB doet dit door te onderzoeken, te adviseren, ondersteuning te bieden bij allerlei ruimtelijke initiatieven en het geven van opleidingen en cursussen.

Buro DB kenmerkt zich door een pragmatische aanpak met heldere oplossingen: wij maken de soms complexe materie voor u begrijpelijk.

We kennen de wereld van verkeer, leefomgeving en geluid van binnen en buiten. Hierdoor dringen we snel tot de kern van het probleem en denken we op hoog niveau mee voor een optimaal resultaat. Onze kennis van verkeerseffecten, ruimtelijke ordening en milieuwetgeving zetten we daarbij integraal in. Tot tevredenheid van de klant, en belangrijker nog, tot tevredenheid van de burger.

Samen met u en voor u maakt BuroDB de ruimte.